Reger.M.- Ich Sehe Dich

                                                                                                                   

 
Max Reger (1873-1916) - Ich sehe dich in tausend Bildern  (Novalis)
 
Live Concert opname R.K.Kerk Den Burg
Elsa Kal - Zang
Joost Veerman - Orgel

 Luister hier: Ich sehe dich in tausend Bildern
                       
 
Iche sehe dich in tausend Bildern, Maria,                              
lieblich ausgedrückt,
Doch keins von allen kann dich schildern,                        
wie meine Seele dich erblickt.
Ich weiss nur, dass der Welt Getümmel 
seitdem mir wie ein Traum verweht....
und ein unnennbar süsser Himmel
mir ewig, ewig im Gemüte steht.                                                        

Afbeelding invoegen
Vertaling: 
Ik zie je in duizend beelden, Maria, lieflijk uitgebeeld. Toch kan geen enkele je uitbeelden, zoals ik je in mijn hart zie. Ik weet slechts, dat de onrust in de  wereld voor mij sindsdien verwaait als in een droom...
En een onnoembare zoete hemel  sindsdien in mijn hart verblijft.
 
 
Maria, als symbool voor vrouwelijke kracht die verzacht, verzorgd en verzoent. Zij is overal. Je hoeft haar alleen maar te herkennen.